fbpx Skip to main content
  1. Teenuse tingimuste kehtivus

1.1 Teenuse tingimused kehtivad www.kodurobotid.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja
ettevõtja Beam Baltic OÜ. (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.kodurobotid.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 Veebipood www.kodurobotid.ee jätab endale õiguse teha tingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.kodurobotid.ee ja jõustuvad nende avaldamise hetkest. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste avaldamist, kohaldatakse omavahelises õigussuhtes tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.4 Kodurobotid.ee on teenuse osutajale kuuluv domeen ja kaubamärk.

  1. Hinnainfo

2.1 Kõik veebipoes kodurobotid.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.3 Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

  1. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Kassaˮ.

3.3 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse andmed, mida saate kasutada kohese ülekande teostamiseks. Ülekande tegemisel peab lisama maksekorralduses selgitusse tellimuse numbri.

3.4 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.5 Samuti saadetakse Teile e-kirjaga arve tellitud toodete kohta, mille alusel saate kaupade eest tasuda. Maksekorralduse teostamisel võite selgitusse märkida nii tellimuse numbri kui ka arve numbri.

3.6 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 9.00−17.00).

  1. Müügilepingu jõustumine

4.1 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 5 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

  1. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.2 Kodurobotid.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4 Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

  1. Tagastamisõigus

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poest soetatud kaup tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, edastades sellekohase teate e-kirjaga veebipoe kontaktaadressile info@kodurobotid.ee. Teade peab sisaldama tellimuse numbrit, oma pangakonto numbrit kuhu raha tagastada ja aadressi kus toode asub.

6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

6.3 Veebipood kannab kauba tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta tellimuses olevale tootele.

6.4 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha

6.5 Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel 30 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud eeldusel, et tagastatav kaup on selle aja jooksul jõudnud veebipoe antud asukohta.

6.6 Tagastatav toode peab olema komplektne (olema tootepakendis ja sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, loetakse need tooted üheks tooteks ja tagastada ühtsena.

6.7 Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Tarbija (kuni 10 euro ulatuses)

  1. Vääramatu jõud

7.1 Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

  1. Isikuandmete töötlemine

8.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2 Veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

8.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

  1. Pretensioonide esitamise kord

9.1 Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

9.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

9.4 Veebipood ei vastuta Tarbija süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel, toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

9.5 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku.

9.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@kodurobotid.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.7 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.8 Tarbijal on õigus veebipoelt raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

9.9 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Tarbija poolt antud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul, peale osapoolte kokkulepet.

  1. Muud tingimused

10.1 Kodurobotid.ee toodud pildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Tarbijal kui ka veebipoel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.